.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์พื้นที่ ครั้งที่ 2 สำหรับ Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์รชยา
พรมวงศ์ นายวรเชษฐ์ ศรีสถิตย์
  อาจารย์สว่าง ยุคะลัง อาจารย์ ดร.ประคอง  ยุคะลัง  ร่วมกับ
เทศบาลตำบลท่าม่วง นำโดย นายกเทศมนตรี และคณะ และประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีสาน ดร.รณวฤทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล และทีมงาน ร่วมศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกับพื้นที่
ของตำบลท่าม่วง
สำหรับ
Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q -GREEN  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อจัดทำแผนเสนอต่อ คณะกรรมการมหาวิทยาลัย เป็นครั้งที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น