.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การวิเคราะห์พื้นที่ ครั้งที่ 1 สำหรับ Organic Area มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การศึกษาและเตรียมพื้นที่ Organic Area ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q –GREENศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้เกียรติเยี่ยมชมพื้นที่และให้คำแนะนำในการศึกษาและ
เตรียมพื้นที่ ครั้งที่ 1 สำหรับ
Organic Area ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Master Plan For Q -GREEN  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมรับฟัง
คำแนะนำอันมีคุณค่ายิ่ง เพื่อจัดทำแผนเสนอต่อ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น