.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดนิทรรศการการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้เข้าร่วมในการเปิดงานแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดร้อยเอ็ด และจัดนิทรรศการการเรียนรู้
โดยการนำผลงานวิจัยมาจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ดำเนินการ 9 มีนาคม
พ.ศ. 2559 สถานที่ดำเนินการ ณ ศูนย์
OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงาน ได้นำเสนอ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น