.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประกวดนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวัน     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และ
พัฒนา และอาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ ได้นำนวัตกรรม
เครื่อง
อัดปลาร้าก้อน ไปเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ณ ประเทศไต้หวัน โดย นักวิจัยที่ดำเนินการ
จัดทำนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์สิทธิเดช หมอกมีชัย อาจารย์ศศิกาญจน์ 
หมอกมีชัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมคือ
เครื่องอัดปลาร้าก้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
ในการประกวดนวัตกรรมครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น