.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมทำความเข้าใจการขับเคลื่อนเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือ มรภ. - สกว.


     อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าร่วมประชุมในการทำความเข้าใจการขับเคลื่อนเพื่อการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย (สกว.) เพื่อดำเนินการพัฒนางานวิจัย
ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและขับเคลื่อนการดำเนินงานการวิจัยต่อไป เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสิตารมย์ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น