.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานวิจัยด้านข้าวเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วง ตำบล
ท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ณ แปลงนาสาธิต
บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการดำเนินงาน พบว่าได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนบ้านท่าม่วง
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น