.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมการเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด (OTOP Product Champion : OPC)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล และ บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด
(
OTOP Product Champion : OPC) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประดับเพชร
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น