.

.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร. กนกกรณ์ ศิริทิพย์ และนางสาวณิชากมล ศรีอาราม
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น