.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายประจิตร ประเสริฐสังข์ และนางสาวลัดดา คุณหงส์ บุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้รับทราบกระบวนการทำงานของระบบ เรียนรู้การรายงานการติดตามงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบ NRMS รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น