.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมจัดบูทในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยการนำเอาผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเผยแพร่
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น