.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

   เมื่อวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8 คณะจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.- สกว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น