.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และส่งเสริมโครงการตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพรผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น