.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรม น้ำคือชีวิต : การส่งเสริมวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่

             เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม น้ำคือชีวิต : การส่งเสริมวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น