.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

การสำรวจและการฝึกอบรมนักสำรวจในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการสำรวจและการฝึกอบรมนักสำรวจในประเทศไทย SIDCER (Strategic Initiative for Developing Capacity for Ethical) ซึ่งเป็นสถาบัน ตรวจสอบคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับสากล (Review, WHO) และ Local Trainee จากสถาบันในประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น