.

.

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

นักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและเข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” (5th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC V : 2nd - 5th December 2018)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หมายเลขโทรศัพท์ 095-671-1749 E-mail: nong234234@gmail.com
ที่อยู่ เลขที่ 113 หมู่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัยดีเด่น สาขาการศึกษา หลักสูตรและการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น