.

.

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดียิ่งกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”(Training
for the trainers) (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ครั้งที่ 1/2561 หมวดที่ 4.3 การออกแบบการวิจัยรูปแบบ
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ พิธีมอบเกียรติบัตรโดยท่าน พล อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561) Thailand Research Expo 2018

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น