.

.

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การเตรียมความพร้อมและการถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตร (โรงเรียนชาวนา)

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียม
ความพร้อมการต้อนรับคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดร้อยเอ็ด สอดส่องโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 และการถ่ายทำ
วีดิทัศน์โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) ณ ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน บ้านท่าสี หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความร่วมมือ
จากบุคลากรเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าสี และพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านท่าสี
อย่างดียิ่ง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น