.

.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเรื่องข้าว ในงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เรื่องข้าว ในงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี ประจำปี 2561 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานบุญคูณลาน หรือการสู่ขวัญ
ข้าวชาวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับข้าวที่
หลากหลาย ภายในงานประกอบด้วย การประกวดหุ่นฟางปลา การประกวดขันโตก การประกวด
ฝัดข้าวประกอบเพลง และการจัดนิทรรศการของทุกตำบล ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีของชาว
เสลภูมิให้คงอยู่สืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น