.

.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยนางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง
และนางสาวลัดดา คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการและ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น