.

.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดยอาจารย์
ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
ด้านการศึกษาระดับสถาบัน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้รับผิดชอบองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น