.

.

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ร่วมประชุมกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้ร่วมประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบถึงรายละเอียดและกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเตรียมความพร้อมในการจัดงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น