.

.

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การประชุมประจำปีระหว่าง ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวณิชากมล ศรีอาราม และนางสาวลัดดา คุณหงส์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีระหว่าง ผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี ๒๕๖๒ มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยผู้บริหาร วช. และผู้ทรงคุณวุฒิระบบ NRMS มีเป้าหมายให้เครือข่ายวิจัยของระบบ NRMS ได้มีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านบทบาทของ วช. ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริหารข้อมูลการวิจัยให้มีคุณภาพด้วยระบบ NRMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น