.

.

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมที่ 1 การระดมความคิดเห็น (Focus Group) สำหรับกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป (OTOP) จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น