.

.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฯ ทีมที่ 1 ติดตาม สนับสนุน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดฯ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องตนตรีพื้นบ้าน บ้านหนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น