.

.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมรายงานผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการประเมินหมู่บ้านช่อสะอาด ครั้งที่ 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 แห่ง ณ อาคารเบญจมวัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กทม.ตารางงาน: ประเมินรอบ 2 ให้แล้วเสร็จปลาย พ.ค. 62 ส่งรายงานรอบ 2 (แนบประเมินเยาวชนช่อสะอาด) วันที่ 11 มิ.ย. 63 มอบโล่ห์ กรกฎาคม 62

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น