.

.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรคณะนิติรัฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวย
การสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งร่วมถวาย
ภัตตาหาร จตุปัจจัย ไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น