.

.

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย ภูมิพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ดตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ บุคลากรแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น