.

.

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการปลูกป่า เพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

      เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ป่าสงวนแห่งชาติดงหัน ตำบลท่าม่วง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ อาจารย์
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์ปรมัต โพดาพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าดงหัน ผู้นำชุมชน
บุคลากร เทศบาลตำบลท่าม่วง และชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าในโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์
ป่าไม้ดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น