.

.

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ร่วมประชุมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลันราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมกับทางจังหวัด ในโคงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหารจังในหวัดร้อยเอ็ดทุกภาคส่วน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น