.

.

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้ารับการตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภา


เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับการตรวจประเมินผลงานด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากวิทยาลัย
การอาชีพจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย นายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการ นายสมจิตร
 พันธไชย และนายเชาวฤทธิ์ ลำพาย รองผู้อำนวยการ ซึ่งการรับการตรวจประเมิน อาจารย์
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเสนอและรายงานผลการ ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต่อคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมกันรับการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น