.

.

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-02 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับทองมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-02 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องประดับทอง จำนวนครูอบรมทั้งสิ้น 55 คน  วิทยากรโดย อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา  อาจารย์ชาญยุทธ สอนจันทร์ อาจารย์อุรัจฉทาธ์ นามรักษ์ และทีมงานวิทยากรคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่ช่วยบรรทึกภาพสวยๆตลอดงาน ขอบคุณนักศึกษา CCR ที่มาช่วยลงทะเบียนและดูแลงาน ขอบคุณฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุที่ให้คำปรึกษา ขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่มาบันทึกภาพสวยๆ ท้ายสุดขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ช่วยผลักดันให้เกิดโครงการดีๆนี้  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น