.

.

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงานอื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีท่าน สกฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ประชุมวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อนเอ็ดได้เตรียมการเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ http://opst-reru.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น