.

.

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-01 (โครงการคูปองพัฒนาครู)



สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมจิตศึกษาในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน รหัสหลักสูตร : 60010199-01 (โครงการคูปองพัฒนาครู) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนเพชรรัชต์การ์เด้น ห้องเพทาย  อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา เป็นวิทยากรในการอบรม อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ จำนวนครูลงทะเบียนอบรมทั้งสิ้น 47 คน บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่เข้มข้น มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพต่อที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น