.

.

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

บริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ แบบ project based learning

 วันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้บริการวิชาการและติดตามการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ แบบ project based learning ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมจิตศึกษา ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง และโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญไทย ศรีกา และประธานกลุ่มเครือข่าย นายชำนาญ สุรินาม พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับและเรียนรู้ตลอดกระบวนการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น