.

.

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2562 ดูแลรับผิดชอบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 วิจัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.15 และ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น