.

.

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทย ได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ได้แก่ นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล (9 มทร.) นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์ นิทรรศการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น นิทรรศการหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ และยังมีเวทีเสวนาของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษามหาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการแสดงของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทั่วประเทศ, เทศกาลแสดงหุ่นฟางรูปสัตว์นานาชนิดกว่า 20 ตัว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น