.

.

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมชี้แจงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประชุมชี้แจงการกำหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใน วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น