.

.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การสร้างคุณค่าให้กับ Values ให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างคุณค่าให้กับ Values ให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ( G-Rice Thung Kula) 5 จังหวัด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) : GISDA และประชุมขับเคลื่อน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น