.

.

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม่และสร้างคุณค่ากับข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

                    เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย มีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม่และสร้างคุณค่ากับข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร) ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชน ( G-Rice Thung Kula) จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น