.

.

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากร นางสาวณัฐอร ลือขุนทด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 174 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ผู้เข้าร่วมจำนวน 174 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น