.

.

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร อุสาหกรรม การแปรรูป การค้า ภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น