.

.

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์
รองอธิการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และอาจารย์ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2
ประจำปี 2561 ศาสตร์ของพระราชากับการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อยอดขยายผลการดำเนินงาน และร่วมประชุมขับเคลื่อน "ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้าง
สุขภาวะชุมชน" ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และ องค์กรปกครองท้องถิ่น และมีเทศบาลตำบลท่าม่วง พื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยร่วมประชุมขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น