.

.

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดบูทในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ผลงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ นิวนอร์มัลภายใต้แนวคิด วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเวทีระดับชาติที่นำเสนอ ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างสรรค์ สร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดกลไกสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีนักวิจัยส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย  1) การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งระบบปั้มความร้อน โดย อาจารย์นนทนันท์  พลพันธ์และคณะ 2) ซีรั่มบำรุงผิวจากผลึกไหม โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์  3) การศึกษาเทคนิคภาพพิมพ์ชิ้นเดียวด้วยกระบวนการพิมพ์ผิวแบนเรียบจากการสร้างแท่นพิมพ์เพคตินเพลทด้วยพืชที่ให้เส้นใยในท้องถิ่นโดย อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา วันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น