.

.

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.71  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ตึกนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น