.

.

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู ได้เข้าร่วมประชุมการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการทำงานร่วมกันในระดับภาคีเครือข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน ณ ห้องประชุม 206 ตึก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น