.

.

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลเชิงพื้นที่

             สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการสัมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องข้อมูลเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีนักวิจัยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัญญรินทร์ สมพร และ อาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ ร่วมเสนอผลงานในครั้งนี้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น