.

.

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 ขอบพระคุณความรู้ที่มอบให้และการต้อนรับที่แสนอบอุ่น ประเด็นดีดีในการเรียนรู้ 1) การขอลิขสิทธิ์ผลงานวิจัย ประเภท "วรรณกรรม" 2) การปิดเล่มวิจัย: ส่งเล่มFull text, CD, ลิขสิทธิ์(วรรณกรรม), ตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย, Paper สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อเผยแพร่งาน. 3) การใช้โปรแกรมขัคราวิสุทธิ์ ตรวจซ้ำงานวิจัย ยอมรับอยู่ที่ 30% ใช้ความร่วมมือกับจุฬาฯ 4) จริยธรรมการวิจัย 5) อื่น ๆ อีกหลายอย่างที่น่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น