.

.

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference Srikhottaboon Studied) "แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น