.

.

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

จัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2019 )

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2019 )ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเช็นเตอร์ เช็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่ 1. ผลของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหมู่บ้านท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อการเจริญของดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดย ผศ. ดร.สุรชัย รัตนสุข 2. การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ 3. การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนาตามภูมิปัญญาอีสาน โดย ผศ.ดร.ชัญญรินทร์ สมพร 4. บิวตี้ฟลูโรสเซล (ผลิตภัณฑ์ความงามจากกระเจี๊ยบ) โดย ผศ.ดร.กนกกรณ์ ศิริทิพย์ 5. ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดและการใช้ประโยชน์ของไม้ต้นในเขตป่าชุมชนโคกกุง โดย ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง รูปภาพเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น