.

.

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการยกระดับและพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจของผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กิจกรรม:การอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐานรับรองและสร้างเครือข่ายการพัฒนา ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฮี รูปภาพเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น